Accreditatie

Accreditatie en Q-keurmerk-punten

Alle cursussen van Beekpark Academy dragen het Q-Keurmerk®, waardoor je er op kunt vertrouwen dat het onderwijs dat je bij ons ontvangt van hoge kwaliteit is. Dat is belangrijk, want als het om de gezondheid van jouw patiënten gaat zoek je altijd het beste.

Het Q-Keurmerk® is ontwikkeld door professionals uit de tandheelkunde in samenspraak met TNO Leiden en wordt door de tandheelkundige beroepsgroep erkend als het beste accreditatieorgaan. Onze connectie met dit keurmerk houdt ons scherper, maakt onze cursussen beter en levert jou geaccrediteerde KRT – Q-punten op.

Certificering KNMT

Beekpark Academy komt voort uit tandartsenpraktijk Beekpark Tandartsen.
Om dag in dag uit de beste mondzorg te bieden laat Beekpark Tandartsen zich visiteren door de KNMT, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde. Doordat wij gecertificeerd worden door deze beroepsvereniging van tandartsen weet elk van onze patiënten dat ze bij ons de beste zorg krijgen.

Om de certificering te behouden wordt onze praktijk onder de loep genomen door speciaal opgeleide tandartsen. Zij kijken naar:

  • Of onze praktijk de zaken goed organiseert;
  • Of onze praktijk wet- en regelgeving naleeft;
  • Of onze patiënten zorg krijgen volgens kwaliteitsnormen.

Na de visitatie ontvangen wij een rapport met evaluatie en aanbevelingen. In dat rapport is te lezen dat Beekpark Tandartsen een uitstekende praktijk is met een innoverende rol binnen de tandheelkunde. Met de aanbevelingen gaan we elk jaar aan de slag om onze praktijk nog beter te maken.

Bezoek je een praktijk met het visitatielogo van de KNMT, dan weet je zeker dat je bij een praktijk bent waar de kwaliteit van de zorg voorop staat.

Visitaties namens de KNMT vinden eens per 5 jaar plaats. Beekpark Tandartsen is gevisiteerd in het jaar 2016.